Bygningsarbeiderne krever tariffavtale hos underentreprenørene

Publisert: 
29.9.2021
Foto: 
Petter Vellesen

"... Innleie eller bortsetting skal kun skje fra/til bedrifter med tariffavtale med fagforening med innstillingsrett." Dette var ett av kravene til tariffoppgjøret 2022 som ble vedtatt i går på et felles medlemsmøte mellom Bygningsarbeidernes fagforening og Tømrer og byggfagforeningen.

De to foreningene har hatt en felles kravprosess fram mot tariffoppgjøret, med felles møter med klubbene, felles styremøte og endelig i går, tirsdag 28.09, felles medlemsmøte på Ibsen Scene, bygningsarbeidernes gamle, ærverdige Festsal.

Forbundssekretærene Knut Øygard og Per Skau innledet til debatt og det ble lagt fram en innholdsrik kravliste som vil bli sendt Fellesforbundet til videre behandling. Foreningene vil at det skal stilles skarpe krav til hvem arbeidsgiverne sklal kunne velge som sine underentreprenører. Foruten kravet om tariffavtale krever foreningene også at "Innleide og ansatte i underentreprenørskal være fast ansatt i full stilling.”

Det "gamle" kravet om at minstelønna skal være på 85% av minstelønna ble opprettholdt, og medlemsmøtet stilte også flere krav til forbedringer av overenskomstene, ikke minst på temaet etter- og videreutdanning. Det vil også bli fremmet krav om pensjon, både når det gjelder AFP og OTP. Foreningene mener at oppgjøret må være forbundsvist.

Du finner alle kravene i lenken under.

Les flere nyheter