Bygningsarbeiderne har vedtatt krav til tariffoppgjøret

Publisert: 
21.9.2023
Foto: 
P. Vellesen

Tariffoppgjøret blir mer spennende enn på lenge. Mellomoppgjøret i år endte som man vet opp i konflikt, men det står fortsatt en lang rad med uløste problemer og venter på hovedoppgjøret. Den galopperende prisstigningen, ikke minst på kraft og drivstoff, har ført til dyrtid og det må et klekkelig løft til for å opprettholde kjøpekrafta. AFP-problematikken har ikke fått noen løsning og mange vil også bruke tariffoppgjøret for å hindre ytterligere brutalisering av arbeidslivet.

Foreningen er opptatt av et organisert arbeidsliv og at byggebransjen må være seriøs. Derfor er det et krav om at det må kreves tariffavtale i bedrifter som arbeid eventuelt settes bort til. Når det gjelder AFP-ordningen mener foreningen at en opptjening på 20 år i tariffbedrift må gi full opptjening og ytelse på dagens AFP-nivå og at uførhet ikke må føre til tap av AFP.  For foreningen er disse kravene en betingelse for at man skal gå videre med en reformert AFP.

Videre ble det foreslått styrking av akkordtariffene gjennom skolering og videreføring av Servicekontoret.  Foreningen vil også bedre reisebestemmelsene, og bestemmelsene om korte velferdspermisjoner. Det ble også foreslått tiltak for å beskytte oss mot kvartsstøv.

Bravida-klubben foreslo at lokal streikerett eller dagsing (dagtidsaksjoner) skal inn i Fellesoverenskomsten. Dette innstilte også styret på og det ble vedtatt.

Fra kvinnenettverket kom det forslag om kjønnstilpasset verneutstyr, noe som møtet vedtok.

Les flere nyheter