Bygningsarbeiderne gir 100 000 til dansk streik

Publisert: 
1.7.2022
Foto: 
BJMimmigrant

Tirsdag valgte 300 polske anleggsarbeidere i Femern Link Contractors (FLC) å samle seg foran bedriftens hovedkontor i stedet for å gå på jobb. De hadde ikke fått utbetalt et avtalt lønnstillegg og de var ikke likebehandlet med sine danske arbeidskamerater. Streiken er dømt ulovlig i den danske arbeidsretten.

Styret i Bygningsarbeidernes fagforening har behandlet saken og kommer med følgende uttalelse:

"Danskene er i full gang med å bygge Femern-forbindelsen, vei- og jernbanetunnel mellom Danmark og Tyskland. Det er den danske stat som finansierer prosjektet og det offentlige selskapet Femern A/S er byggherre.

På tirsdag 28. juni brøt det ut streik ved anlegget. 300 anleggsarbeidere, i hovedsak fra Polen, stilte seg opp foran bedriftens hovedkontor i stedet for å gå på jobb. Arbeiderne er ansatt i selskapet Femern Link Contractors (FLC). Den direkte foranledningen var at arbeiderne ikke hadde fått utbetalt et lønnstillegg på 10 kroner i timen, som var avtalt fra 1. mai, men kravet er også at de likebehandles med sine danske arbeidskamerater. Danskene i FLC har 185,- kr timen, mens de utenlandske har en timelønn på omkring 140,-.

Streiken har allerede vært behandlet i den danske Arbejdsretten, hvor den ble erklært ulovlig. De streikende har blitt idømt bøter på 50 kr per time for de timene de allerede hadde streiket, og 80 kr timen for eventuelle timer etter rettens kjennelse.

Bygningsarbeidernes fagforening forventer at alle arbeidere på samme bygge- og anleggsplass og i samme bedrift blir likebehandlet. Vi hadde ærlig talt trodd at det var slik i Danmark også. Dersom en praksis med forskjellsbehandling etter nasjonalitet får fortsette vil det være ødeleggende for den seriøse bygge- og anleggsnæringen i Skandinavia.

De polske arbeiderne på Femern-forbindelsen har gjort det vi som fagforeningskamerater har kunnet forvente: De har organisert seg, valgt tillitsvalgte og gått til forhandlinger. Når dette ikke har ført frem har de vært nødt til å ta fram kampvåpenet.

Bygningsarbeidernes fagforening støtter denne kampen og bevilger 100 000,- til bøtefondet. Vi oppfordrer andre klubber og fagforeninger til å støtte streiken."

Vi kommer tilbake med informasjon om kontonummer o.l.

Les flere nyheter