BNL med føringer på de lokale forhandlingene

Publisert: 
11.8.2023
Foto: 

Byggenæringens Landsforbund vil legge føringer på de lokale forhandlingene

I følge Fellesoverenskomsten for Byggfag skal de lokale lønnsforhandlingene føres på grunnlag av den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet.

Fellesforbundet har blitt gjort oppmerksom på informasjon som Byggenæringens Landsforening (BNL) har sendt medlemsbedrifter om hvordan lokale forhandlinger skal gjennomføres.

Mange tillitsvalgte opplever dette som diktater som setter sterke begrensninger på hvordan lokale forhandlinger skal gjennomføres – og ikke minst, hva resultatet av forhandlingene skal være.

Rammeanslaget og antatt lønnsglidning fra det sentrale oppgjøret skal ikke tas inn i lokale forhandlinger. Det framkommer tydelig i nest siste avsnitt av NHO og LOs vurdering av årets oppgjør: "Bidrag fra glidningen uttrykker et gjennomsnitt, og er ikke bestemmende for forhandlinger i enkel tbedrifter, der resultatet kan bli høyere eller lavere."

Vedlagt er et notat fra Fellesforbundet om denne saken.

Les flere nyheter