Bemanningsbransjen biter seg fast

Publisert: 
27.8.2021
Foto: 
PV

Bemanningsbransjen har bitt seg fast som en stor og permanent del av byggebransjen, og Arbeidstilsynets utvida myndighet til å kontrollere innleie ser ikke ut til å ha hatt effekt.

Bemanningsbransjen har bitt seg fast som en stor og permanent del av byggebransjen, og Arbeidstilsynets utvida myndighet til å kontrollere innleie ser ikke ut til å ha hatt effekt.

Dette er to av konklusjonene i en rykende fersk rapport: Løsarbeid i byggebransjen i Oslo 2021. Rapporten er skrevet av Torgny Hasås på oppdrag fra Elektromontørenes forening Oslo og Akershus, Heismontørenes Fagforening, Tømrer og byggfagforeningen og Bygningsarbeidernes fagforening. Rapporten er trykt i et eget hefte som ble lansert i forbindelse med den politiske streiken 26. august.

Rapporten beskriver bakgrunnen for dagens situasjon og viser hvordan både bemanningsbedriftene og innleiebedriftene systematisk har funnet metoder for å omgå forsøkene på å regulere bransjen. Den tar også for seg Arbeidstilsynets pilotprosjekt høsten 2020. Dette prosjektet ble gjennomført etter at Arbeidstilsynet fikk myndighet til å føre tilsyn med om vilkårene for å kunne leie inn fra bemanningsforetak. Arbeidstilsynet konkluderer selv med atdet er vanskelig å avgjøre om arbeidet er av "midlertidig karakter" eller ikke, og rapporten behandler dette spørsmålet.

Tidligere år har foreningene gjort større undersøkelser på byggeplassene, hvor omfanget og lovligheten av innleie er kontrollert. På grunn av pandemien lot ikke dette seg gjøre i 2021. Rapporten tar allikevel for seg observasjoner fra byggeplassene som organisasjonsarbeiderne Boye Ullmann og Jan Ole Evensen har foretatt.

Les flere nyheter