Bygningsarbeidernes Fagforening er en sammenslåing av Rørleggernes Fagforening og Oslo Bygningsarbeiderforening, og har fått ny nettside og grafisk profil. Forvirret?
Klikk her for å lese mer om sammenslåingen.

Bedre strengt enn stengt!

Publisert: 
4.3.2021
Foto: 
Håvard Sæbø/Magasinet for Fagorganiserte

For å få kontroll med smitte på byggeplasser innfører Oslo kommune egne forskriftsfestede regler med klare regler for smittevern på byggeplasser.

I det siste har det vært en rekke smitteutbrudd av korona påbyggeplasser i Oslo. Noen av dem har vært store og det er åpenbart at det er enrisiko for at byggebransjen kan bli et episenter for smitte dersom det ikke tasgrep. For å få kontroll med smitte på byggeplasser innfører derfor Oslo kommuneegne forskriftsfestede regler med klare regler for smittevern på byggeplasser. Forskriftentro i kraft 2. mars 2021 og gjelder til og med 23. mars 2021. Den gjelder foralle bygg- og anleggsplasser i Oslo kommune og også bygg- og anleggsplasserutenfor kommunen der Oslo kommune er byggherre, for eksempel Fornebubanen og vannforsyningsanleggfra Holsfjorden.

Forskriften slår fast at BNLs bransjestandard skal følges. Detinnebærer blant annet at skifterom skal vaskes to ganger daglig og atbordflater skal vaskes mellom hver bordsetning.

Dette er altså ikke lenger en anbefaling, men et påbud. Detskal være lett tilgjengelig munnbind og håndsprit på byggeplassen ogavstanden på to meter skal overholdes. Dette gjelder også for eksempelvaretransport. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidere som fårluftveissymptomer straks forlater arbeidsplassen. Antallet personer somer til stede på byggeplassen skal begrenses til det antall personer som er heltnødvendig for driften. Personer som har oppgaver på byggeplassen, skal ikkearbeide på andre byggeplasser så lenge forskriften gjelder.Forsettligeller grovt uaktsom overtredelse av smittevernregler på byggeplasser skal kunnestraffes med fengsel i inntil 6 måneder.

De nye reglene vil bli kombinert med en målrettet ogforsterket testing på byggeplasser.
Oslo kommune vil foreta stikkprøver ved enkelte bygge- og anleggsplasser og deter samarbeid med Arbeidstilsynet. Kommunen har også åpnet en tipskanal hvor dukan melde fra om brudd på smittevernet eller uønskede hendelser: smitteogbygg@byr.oslo.kommune.no 

Les flere nyheter