Årsmøte avholdt

Publisert: 
23.3.2023
Foto: 
Petter Vellesen

Onsdag 22. mars avholdt Fellesforbundet avd 600 Bygningsarbeidernes fagforening årsmøte.

Det var litt over 50 medlemmer tilstede. Årsmøtet behandlet årsmeldinga for 2022, som beskriver et år med høy aktivitet. Regnskapet viser underskudd, noe som henger sammen med den høye aktiviteten, men foreningen har bunnsolid økonomi. Forøvrig gjorde årsmøtet vedtak som skal styrke økonomien ytterligere.

Ellers vedtok årsmøtet å fortsette arbeidet for å samle bygningsarbeiderne i Oslo og Drammen i en felles fagforening, uttalelsen "Gjeninnfør politisk kontroll over kraftpolitikken og en uttalelse om faste ansettelser i byggebransjen. Den siste tar til orde for å slå hardt ned på omgåelser av det nye innleieforbudet.

Årsmøtet gjorde følgende bevilgninger: Fair Play Bygg Oslo og omegn 200 000, Industriaksjonen 20 000, Norsk Folkehjelps arbeid i Syria og Tyrkie 20 000, Palestinakomiteens faglige utvalg 5000, Faglig Utvalg Nei til EU 10 000, Pensjon for alle 10 000, Bygningsarbeidernes pensjonistgruppe 40 000 + busstur og Manifest sølvabonnement til 55 000. Dessuten vedtok årsmøtet støtteuttalelser til streikene ved Olivia og 360 Logistics og bevilget 10 000 til begge streikekassene.

Les flere nyheter