Akkordtariffen 1. halvår 2021

Publisert: 
7.9.2021
Foto: 
Kirsten Folke Harrits

Nå foreligger akkordstatistikken for første halvår 2021, og det ser ikke ut som om koronaepidemien har hatt noen innvirkning på bruken av akkordtariffene.

Nå foreligger akkordstatistikken for første halvår 2021, og det ser ikke ut som om koronaepidemien har hatt noen innvirkning på bruken av akkordtariffene. Det har vært en liten nedgang i malerfaget riktignok, men dette ligger godt innenfor de statistiske variasjonene vi må regne med. Foreningen måler i fire fag, og her kan du se hvor mange timer de enkelte bedriftene jobber i akkord.

Timefortjenesten holder seg også relativt stabil, en liten nedgang i betongfaget, men oppgang i malerfaget. Under kan du se hva de tjener på akkorden i den enkelte bedrift.

Dette viser at akkordtariffene er "liv laga". Hvis laga klarer å jobbe rasjonelt og arbeidsgiverne legger til rette for det kan man oppnå timefortjenester langt over det nivået det er mulig å forhandle seg fram til på fast timelønn. Og ikke minst ligger det en gedigen produksjonsgevinst der! Produktiviteten i byggebransjen er i ferd med å synke drastisk. Det kan snus ved at man benytter seg av bygningsarbeidernes produktivitetslønnssystem, de landsomfattende akkordtariffene.

Her kan dere se statistikken for alle fag:

Les flere nyheter