Bygningsarbeidernes Fagforening er en sammenslåing av Rørleggernes Fagforening og Oslo Bygningsarbeiderforening, og har fått ny nettside og grafisk profil. Forvirret?
Klikk her for å lese mer om sammenslåingen.

Akkordstatistikken for 2020

Publisert: 
18.2.2021
Foto: 
Petter Vellesen

Akkordtariffen er ikke død! Målestatistikken for 2020 viser positive tall, både for timelønna og bruken av de landsomfattende akkordtariffene.

Målestatistikken for 2020 er klar. Vårt målekontor måler for fire fag, betongfaget, rørleggerfaget, murerfaget og malerfaget og tross mange dystre spådommer ser det ut som om vi har stoppet nedgangen i bruken av måling. I rørleggerfaget og betongfaget har det vært en markant økning siden 2019, de to andre fagene har holdt stillingen. Her ser dere hvor mange timer de enkelte bedriftene har jobbet i akkord:

Lønnsmessig må det sies at statistikken viser gode tall. En gjennomsnittsfortjeneste på over 300,- kroner i timen viser at det går an å tjene gode penger på å bruke tariffen. Noen akkorder har gått i over 400,-kroner. Vi har skilt ut statistikken på bedriftsnivå, og selv om det er relativt stor variasjon er det jevnt over et godt lønnsnivå i alle bedriftene. Her ser dere gjennomsnittlig timefortjeneste per bedrift:

Dette viser at akkordtariffene er "liv laga". Hvis laga klarer å jobbe rasjonelt og arbeidsgiverne legger til rette for det kan man oppnå timefortjenester langt over det nivået det er mulig å forhandle seg fram til på fast timelønn. Og ikke minst ligger det en gedigen produksjonsgevinst der! Produktiviteten i byggebransjen er i ferd med å synke drastisk. Det kan snus ved at man benytter seg av bygningsarbeidernes produktivitetslønnssystem, de landsomfattende akkordtariffene.

Her kan dere se statistikken for alle fag:

Les flere nyheter