650 000 til medlemmene!

Publisert: 
2.6.2023
Foto: 
Petter Vellesen

Medlemmene i Bygningsarbeidernes fagforening har god grunn til å være fornøyd. Vårens streik varte i fire dager, og i tillegg til det sentrale streikebidraget fra Fellesforbundet på 4162,- kr mottok de som streiket ytterligere 1800,- kr fra fagforeningen.

Bygningsarbeiderens fagforening har et eget kampfond til bruk i slike tilfeller som streiken vi nettopp har gjennomført. Allerede på 1980-tallet vedtok Oslo Stein-, Jord og Sementarbeideres Forening å opprette et slikt fond, og å sette av 5 prosent av kontingentinntektene til dette formålet. Gjennom årene har det bygd seg opp en betydelig sum som gjør at det er mulig for foreningen å yte denne ekstra støtten.

Etter årets streik har altså foreningen betalt ut litt over 650 000,- kr fra fondet. Bygningsarbeidernes fagforening hadde 363 medlemmer ute i streik. De var fordelt på mer enn ti bedrifter. Veidekke var den største bedriften med 136 medlemmer.

-Dette er vel anvendte penger, sier foreningens leder,Joachim Espe. -Vi fikk en god del innmeldinger under streiken, noe som viser at aktivitet er organiserende i seg selv. Ved å ta i bruk kampfondet unngår vi at medlemmene taper streiken fordi de "sultes" tilbake. Og under streiken gjorde medlemmene en kjempejobb. De fortjener hver krone!

Les flere nyheter