Związek zawodowy organizuje kursy przygotowujące do fagbrev

Publisert: 
16.12.2021
Foto: 
Håvard Sæbø/Magasinet for fagorganiserte

Wielu naszych członków pracuje w zawodzie bez formalnego wykształcenia. Nie musi to oznaczać, że nie znają swojego fachu, wręcz przeciwnie, często posiadają niezbędne kompetencje, a brakuje tylko ich zatwierdzenia. Wiosną 2022 r. Związek Zawodowy Pracowników Budowlanych, Oddział 600 Fellesforbundet organizuje kursy przygotowujące do egzaminu zawodowego. A co najlepsze: będą one praktycznie za darmo!

Do egzaminu zawodowego fagbrev można przystąpić nawet wtedy, gdy nie chodziło się do szkoły zawodowej ani nie było się praktykantem. Ma się wtedy status tzw. praksiskandidat. Aby podejść do egzaminu, trzeba mieć udokumentowaną pięcioletnią praktykę w zawodzie. Ponadto należy zdać egzamin teoretyczny. Związek zawodowy będzie organizować kursy, które umożliwią przystąpienie do egzaminu teoretycznego. Rozpoczynamy od kursów dla betoniarzy i hydraulików, a do jesieni planowane jest zorganizowanie kursów również dla murarzy.

Istnieją nieco inne schematy dla różnych fachów. Kurs dla betoniarzy trwa jeden semestr i kończy się egzaminem na wiosnę, natomiast kurs dla hydraulików trwa dwa semestry. W obydwu przypadkach planujemy głównie zajęcia stacjonarne, mniej więcej raz w tygodniu.

Za realizację kursów dla hydraulików odpowiada firma K2, a będą się one odbywać w Helsfyr. Kursy dla betoniarzy odbędą się w Økern, a przeprowadzi je Veidekkeskolen.

- Zazwyczaj 80-85% uczestników naszych kursów zdaje egzamin - mówi Asle Hermansen z Veidekke / Szkoła na budowie. - Kurs zapewnia szeroką i porządną podstawę programową w zawodzie, ale ukierunkowany jest na przygotowanie do egzaminu teoretycznego. W weekend poprzedzający egzamin państwowy organizujemy też wewnętrzny "egzamin próbny".

Egzaminy odbywają się w języku norweskim i zasadniczo norweski jest językiem wykładowym, ale zbędziemy starali się ułatwić uczestnikom zrozumienie materiału, tłumacząc trudniejsze fragmenty na język angielski i/lub polski. Warto zaznaczyć, że podczas egzaminu można korzystać z pomocy takich jak podręczniki i słowniki. Dozwolone jest na przykład korzystanie (offline) z wgranych na własny komputer programów tłumaczących.

Praktycznie za darmo

Kurs kosztuje 10 000 NOK plus książki i opłaty egzaminacyjne. Jeśli jesteś członkiem LO od roku, możesz ubiegać się o stypendium z Funduszu Edukacyjnego LO. Wówczas kurs będzie właściwie bezpłatny. Pierwsze zajęcia odbędą się w styczniu. Wtedy też będziemy pomagać w zapisach na egzaminy i tłumaczyć inne praktyczne zagadnienia.

Przypominamy również, że Porozumienie wspólne dla branży budowlanej (FOB) przewiduje, że pracodawca pokrywa koszty materiałów dydaktycznych, czyli podręczników. Ponadto musi on pokryć koszty wynagrodzenia w czasie, kiedy pracownik przystępuje do egzaminu teoretycznego i praktycznego oraz inne wydatki związane z egzaminem. Jeśli pracujesz w przedsiębiorstwie objętym układem zbiorowym, właściwie nie poniesiesz żadnych kosztów.

Jeśli chcesz się zapisać na kurs lub zadać pytanie, skontaktuj się z nami: post@bygningsarbeider.no

No items found.
Przeczytajwięcej aktualności