Om foreningen

Oslo Bygningsarbeiderforening er en sammenslåing av Maler og tapetserernes forening, Murernes Union og Oslo Stein- Jord- og Sementarbeidernes Forening. Foreningen organiserer blant andre malere, tapetserere, gulvleggere, murere, flisleggere, murarbeidere, forskalingssnekkere, jernbindere, grunnarbeidere og isolatører. 
 
I mer enn 125 år har medlemmene i Oslo Bygningsarbeiderforening kjempet for bedre lønns- og arbeidsvilkår. Organiserte bygningsarbeidere var i sin tid med på å ta 8-timersdagen, og gjennom fagforeningen fikk vi satt en stopper for at byens arbeidsfolk underbød hverandre på lønn, sikkerhet og arbeidstid.
 
I dag har vi 2100 yrkesaktive medlemmer, mange av dem fra andre land. Ved å organisere nyankomne arbeidskamerater fortsetter vi å slåss for at arbeidsfolk skal samarbeide, i stedet for å underby hverandre. De siste års erfaringer fra bl.a. Tyskland viser hva som skjer når fagbevegelsen svekkes: Lønningene stuper, antall arbeidsulykker øker og lærlingeordningene, fagstoltheten og tryggheten forsvinner.
Bare fagorganiserte arbeidere, utenlandske så vel som norske, kan forhindre fortsatt sosial dumping. Som fagorganisert står du tryggere som arbeidstaker. Men du er også med i et fellesskap som sammen forsøker å gjøre byggebransjen til et bedre sted å være. Fagforeningen er først og fremst summen av sine medlemmer. Ikke stå aleine!
 
Du kan laste ned brosjyren "Ikke stå aleine". Der står det mer om medlemsfordeler, forsikringsordninger, kontingenten med mer.
 
 

    EN FAGFORENING SOM IKKE SLÅSS ER NATURSTRIDIG

 Oslo Bygningsarbeiderforening er:

  • Partipolitisk uavhengig, men ikke nøytral
  • For arbeid til alle i motsetning til "likevektsledighet" som betyr at noen til enhver til skal være arbeidsløse.
  • Imot arbeidsgivernes ønsker om færre egne ansatte og økt bortsetting av arbeid, fleksible arbeidstider og individuell lønn.
  • For å styrke våre lønns- og arbeidsvilkår og faglige rettigheter.
  • Imot moderasjonslinje i tariffoppgjør.
  • For å redusere markedets styring av boligbygginga.
  • Imot sosial dumping, fremmedfrykt og rasisme.
  • For å sikre AFP-ordningen og styrke Folketrygden.
  • For å styrke offentlige barnehager, skoler, helse og eldreomsorg.
VI MÅ BLI FLERE, KREVE TARIFFAVTALE OG HA EN AKTIV FAGBEVEGELSE. I FELLESSKAP MED ALLE FAGORGANISERTE SIKRE VÅRE LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR I EN HVERDAG SOM BLIR STADIG TØFFERE.
 
UTEN ORGANISERTE ARBEIDSTAKERE INGEN TARIFFAVTALE!
 

AKKORDTARIFFER SOM GIR DEG INNFLYTELSE PÅ JOBBEN OG MULIGHET TIL HØYERE LØNN.
Forhandlinger og kamp har ført til at Fellesoverenskomst for byggfag har akkordtariffer som gjelder for nesten alle fag. Dette er en prisliste for arbeidet som gjøres på en byggeplass. Ved oppstart av en jobb avtales en akkordseddel på byggeplassen etter bestemmelsene i tariffavtalen. Hjelp til å forhandle akkordavtalen kan du få fra foreningens oppmålere. Akkordarbeid og de landsomfattende akkordtariffene har bestandig vært gjenstand for diskusjon mellom bygningsarbeiderne og arbeidsgiverne. Slik vil det fortsatt være. Arbeidsgiverne vil helst ha akkorder avtalt fra byggeplass til byggeplass. Bygningsarbeiderne har i mer enn hundre år vært mot dette, fordi resultatet blir mer penger rett i lomma på arbeidsgiverne. Lønnsforskjellene øker og bygningsarbeiderne i ulike firmaer settes opp mot hverandre. Vår fagforening ønsker økt aktivitet for å forsvare og videreutvikle de landsomfattende akkordtariffene.