Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Konkurser i uke 25/2016

Dette har vært den verste konkursuka på år og dag. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 34 firma innen byggenæringen, samt i 4 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 24.06.16   |   Les mer

Flere boliger, færre næringsbygg

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 5 prosent fra april til mai, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser en nedgang i antall igangsettingstillatelser mellom januar og oktober 2014. Det har deretter vært en økende tendens. 24.06.16   |   Les mer

Tingrettens dom ble stadfestet i lagmanssretten

Fem polske medlemmer i Oslo Bygningsarbeiderforening vant fram i Øvre Romerike tingrett , mot sin tidligere arbeidsgiver, etter dom avsagt 09.06.2015. Saken gjaldt oppsigelse i arbeidsforhold, nærmere bestemt om saksøkerne hadde blitt sagt opp eller om de selv sa opp sine stillinger. Tingrettens dom ble anket av arbeidsgiver og ankesaken ble behandlet i Eidsiva lagmannsrett i mai i år. Tingrettens dom ble stadfestet i en enstemmig dom i Lagmannsretten. 23.06.16   |   Les mer

Sjukefraværsandelen noe ned

Andelen arbeidstakere med legemeldt sjukefravær (sjukefraværsandelen) var 6,2 prosent i 1. kvartal 2016. Det er en liten nedgang sammenliknet med oppdaterte tall for 1. kvartal 2015, der andelen var 6,3 prosent. Sjukefraværsandelen for kvinner har sunket fra 8,4 til 8,1 prosent, mens for menn har den holdt seg om lag uendret. 23.06.16   |   Les mer

Neste nummer av Bygningsarbeideren på vei til postkassene

Neste nummer av avisa Bygningsarbeideren er nå sendt til trykkeriet og vil være i postkassen din i begynnelsen av neste uke. 22.06.16   |   Les mer
Syndiker innhold