Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Fortsatt høye skadetall

Bygg og anleggsnæringen er stadig blant næringene med flest ulykker, og fall er viktigste årsak, viser tall fra 2015. Av 24 000 arbeidsulykker i 2015 medførte 45 prosent fravær på fire dager eller mer. 40 arbeidsulykker hadde dødelig utfall. Med 40 dødsulykker representerer tilsynsmyndighetenes 2015-rapportering det laveste tallet for perioden til år 2000. I 2006 ble det rapportert 42 dødsulykker, og 47 i 2012. 28.09.16   |   Les mer

Konkurser i uke 38/2016

Det var en liten økning i antall konkursåpninger denne uka. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 17 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 23.09.16   |   Les mer

Flere boligtillatelser i august

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 12 prosent fra juli til august, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. Dette skjer etter en nedgang på 13 prosent fra juni til juli. Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden oktober 2014. 22.09.16   |   Les mer

Snart kan utenlandske fagbrev bli godkjent

I oktober får fagarbeidere fra Tyskland og Polen anledning til å søke om å få utdanningen sin godkjent i Norge. I første omgang gjelder det rørlegger-, tømrer,- betongarbeider,- frisør,- og kjøttskjærerfaget. De som får søknaden godkjent får en dokumentasjon på at kvalifikasjonene tilsvarer et norsk fag- eller svennebrev. Med dette starter man med å tette det som i mange år har vært et gapende hull i det norske godkjenningssystemet for utenlandsk utdanning. 21.09.16   |   Les mer

Konkurser i uke 37/2016

Fortsatt veldig høye konkurstall, sjøl om det var en nedgang fra forrige uke. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 16 firma innen byggenæringen, samt i 2 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 16.09.16   |   Les mer
Syndiker innhold