Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Konkurser i uke 48/2016

Det var en nedgang i antall konkursåpninger denne uka også. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 9 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. NUF = norskregistrert utenlandsk foretak 02.12.16   |   Les mer

1 100 flere helt arbeidsløse

I løpet av november ble det 1 100 flere helt arbeidsløse, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Summen av helt arbeidsløse og arbeidssøkere som deltar på tiltak, bruttoledigheten, økte med 500 personer. Etter flere måneder med nedgang i arbeidsløsheten har det vært en økning de siste to månedene. Mye av dette skyldes at færre deltar i tiltak og at flere dermed er helt arbeidsløse. 02.12.16   |   Les mer

Konkurser i uke 47/2016

Det var en nedgang i antall konkursåpninger denne uka. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 11 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 25.11.16   |   Les mer

Antall boligtillatelser synker

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 9 prosent fra september til oktober, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. Dette skjer etter en nedgang også fra august til september. Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden oktober 2014, med en utflating siste måned. 25.11.16   |   Les mer

Arbeidsløshet på 4,8 prosent i september

I september var det 135 000 arbeidsløse, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. Det utgjorde 4,8 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsløsheten er uendret fra juni, men noe lavere enn i august da 137 000, eller 4,9 prosent, var arbeidsløse. AKU-tallene viser at fra mai til høsten 2015 var det en gradvis økning i den sesongjusterte arbeidsløsheten. Det siste året har imidlertid endringene stort sett ligget innenfor feilmarginen og variert mellom 4,5 og 5 prosent. 23.11.16   |   Les mer
Syndiker innhold