Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Konkurser i uke 34/2016

Denne uka var det en liten nedgang i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 15 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 26.08.16   |   Les mer

Færre varsler om mulige oppsigelser og permitteringer

I juli mottok NAV 2 700 varsler om mulige oppsigelser og permitteringer. Det er det laveste månedstallet siden 2014, men det er fortsatt mange varsler i Rogaland. NAV Rogaland mottok varsler om oppsigelser og permitteringer av over 1 000 personer i juli, og det er over dobbelt så mange som i noe annet fylke. Nesten halvparten av de mottatte varslene kommer fra industri, bergverk og utvinning. 26.08.16   |   Les mer

Færre boliger, flere næringsbygg

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 13 prosent fra juni til julu, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. Smtidig øker næringsarealet som det gis tillatelse til å bygge. Igangsettingstallene varierer imidlertid en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden november 2014. 25.08.16   |   Les mer

Omfattende brudd på arbeidsmiljøloven

Tillitsvalgte gir klare svar: Nær 40 prosent av de som jobber i virksomheter som har ansatt midlertidig etter den nye regelen i arbeidsmiljøloven kan melde om brudd på drøftingsplikten. Ytterligere sju prosent av de tillitsvalgte er usikre på om de har drøftet dette med arbeidsgiver. 25.08.16   |   Les mer

Nedgang i eksport av kontantstøtte

For første gang går antall mottakere av kontantstøtte for barn registrert bosatt i EØS-land ned. Nedgangen er på 9,1 prosent. Fra 1176 mottakere av kontantstøtte i juni 2015 er det i juni 2016 gått ned til 1069 mottakere. Det er nedgangen på 9,4 prosent i antall mottakere med polsk statsborgerskap som er den dominerende årsaken totalt. 23.08.16   |   Les mer
Syndiker innhold