Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Konkurser i uke 29/2016

Fortsatt noen konkursåpninger sjøl om vi er midt i fellesferien. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 5 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 22.07.16   |   Les mer

Konkurser i uke 28/2016

Ikke unaturlig ble det en kraftig nedgang i antall konkursåpninger den første uka i fellesferien. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 5 firma innen byggenæringen. NUF = norskregistrert utenlandsk foretak 16.07.16   |   Les mer

Konkurser i uke 27/2016

Fortsatt mange konkursåpninger den siste uka før fellesferien, men allikevel en kraftig nedgang fra forrige uke. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 13 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 09.07.16   |   Les mer

Konkurser i uke 26/2016

Dette var ei ny uke med veldig mange konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 24 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 01.07.16   |   Les mer

Endringer i dagpengeregelverket fra 1. juli

Perioden det kan mottas dagpenger under permittering utvides fra inntil 30 uker til inntil 49 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Samtidig innføres det 1 ekstra uke (fem arbeidsdager) med lønnsplikt for arbeidsgiver etter 30 uker med dagpenger. Etter 30 uker med dagpenger under permittering stanses dagpengene. Etter at arbeidsgiver har betalt lønn for fem arbeidsdager, må bruker søke om gjenopptak av dagpengene hvis hun fortsatt er permittert 30.06.16   |   Les mer
Syndiker innhold