Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Konkurser i uke 21/2016

Endelig ei full arbeidsuke og antall konkursåpninger er tilbake til "normalen". I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 20 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 27.05.16   |   Les mer

Moderat økning i avfall fra byggeaktivitet

Det var en liten økning i generert mengde avfall fra byggeaktivitet i 2014 fra året før. Bygging, rehabilitering og riving førte til 1,87 millioner tonn avfall. Av dette avfallet ble 55 prosent levert til materialgjenvinning, og det var 5 prosent mindre enn året før. Mesteparten av avfallet fra byggevirksomheten består av materialer som er forholdsvis rene og kan deponeres eller brukes igjen uten å ta spesielle miljøhensyn. 25.05.16   |   Les mer

Flere byggetillatelser til næringsbygg

Sesongjusterte tall fra Statistisk Sentralbyrå for igangsettingstillatelser viser at antall kvadratmeter bruksareal til næringsbygg gikk opp med 23 prosent fra mars til april. Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser en økning i bruksareal til næringsbygg fra mai 2015, med en utflating de tre siste månedene. 23.05.16   |   Les mer

Konkurser i uke 20/2016

Denne uka var det ganske få konkursåpninger, men det var også tilsvarende få arbeidsdager. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 8 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 20.05.16   |   Les mer

Regulering av grunnbeløpet (G) og pensjonene fra 1. mai 2016

Regulering av grunnbeløpet (G) i folketrygda ble regulert fra 1. mai 2016, men pensjonistorganisasjonene ville ikke skrive under på trygdeoppgjøret. Leder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen, sier til Aftenposten at de er veldig skuffet og litt forbannet. Vi hadde trodd at man i disse dårlige tidene sørget for at pensjonistene fikk den samme reguleringen som lønnstakere. Vi krever ikke mer enn andre, men det samme, sier Davidsen. 20.05.16   |   Les mer
Syndiker innhold