Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Flere langtidsledige

Det var en markant økning i tallet på langtidsledige mellom 3. kvartal 2015 og 3. kvartal 2016. Tallet økte med 18 000, og de langtidsledige utgjør nå 37 prosent av de ledige. Samlet sett var det en økning i arbeidsledigheten på 11 000 det siste året, 18 flere langtidsledige - det vil si personer som har vært ledige i over et halvt år- og 7 000 færre korttidsledige. Økningen i arbeidsledigheten det siste året kom i hovedsak blant personer i alderen 25 - 54 år 27.10.16   |   Les mer

Færre nye boliger

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 9 prosent fra august til september, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. Dette skjer etter en oppgang på 12 prosent fra juli til august. Igangsettingstillatelsene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden oktober 2014 24.10.16   |   Les mer

Konkurser i uke 42/2016

Denne uka var det en kraftig økning i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 23 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 21.10.16   |   Les mer

Fortsatt vekst i bygg og anlegg

I 3. termin 2016 omsatte bygge- og anleggsvirksomhetene for 77, milliarder kroner. Det er en vekst på 6,7 prosent sammenliknet med samme termin i 2015. Veksten i omsetning i 3. termin gjenspeiles over hele bransjen. Både innen "oppføring av bygninger" og "spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet" var det en økning på 6,9 prosent fra tredje termin 2015. De to næringene hadde en omsetning på henholdsvis 30,6 og 36,2 milliarder kroner. 20.10.16   |   Les mer

Konkurser i uke 41/2016

Til slutt kom det endelig ei uke med kraftig nedgang i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 10 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 14.10.16   |   Les mer
Syndiker innhold