Foreningen

Ikke stå aleine!
I mer enn 125 år har medlemmene i Oslo Bygningsarbeiderforening kjempa for bedre lønns- og arbeidsvilkår. Organiserte bygningsarbeidere var i sin tid med på å ta 8-timersdagen, og gjennom fagforeninga fikk vi satt en stopper for at byens arbeidsfolk underbød hverandre på lønn, sikkerhet og arbeidstid.

I dag har vi mer enn 2000 yrkesaktive medlemmer, mange av dem fra andre land. Ved å ha allmenngjort fagbevegelsens tariffavtaler, og ved å organisere nyankomne arbeidere, fortsetter vi å slåss for at arbeidere skal samarbeide, i stedet for å underby hverandre.
 
Bare ved å organisere oss kan vi sikre allerede opparbeidede rettigheter, og samarbeide om å gjøre bransjen bedre. Bare ved å organisere oss kan vi forhindre at byggebransjen blir en lavtlønnsbransje uten status. Bare fagorganiserte arbeidere, utenlandske så vel som norske, kan forhindre fortsatt sosial dumping!