Minimalaus valandinio darbo užmokesčio pakėlimas dešimčia kronų ir dvišalis akordinio užmokesčio biuras

Paskelbta:
21.4.2022
Minimalaus valandinio darbo užmokesčio pakėlimas dešimčia kronų ir dvišalis akordinio užmokesčio biuras
Nuotrauka:

Minimalus darbo užmokestis statybų pramonėje pakyla iki 230 NOK per valandą, taip pat skiriamas bendras 4 NOK valandinis priedas ir įkuriamas dvišalis akordinio užmokesčio biuras. Tai buvo Statybos sektoriaus nacionalinės kolektyvinės sutarties derybų svarbiausi rezultatai. Protokolas buvo pasirašytas šiandien, po daugelio valandų tarpininkavimo virš nustatyto termino.

Bendras keturių Norvegijos kronųvalandinis priedas bus taikomas statybų pramonėje. Priedas bus taikomas nuobalandžio 1 d. Kvalifikuotų darbuotojų minimalus valandinis atlyginimas padidėsnuo 220 NOK iki 230 NOK. Nekvalifikuotiems darbuotojams, turintiems daugiau neivienerių metų darbo patirtį, naujas tarifas bus 216 NOK, o tiems, kurie turimažiau nei vienerių metų darbo patirtį, sudarys 207,40 NOK. Taip pat bus pakeltasakordinis darbo užmokestis.

Be finansinių klausimų, didžiausisunkumai derybose buvo susiję su akordine darbo užmokesčio sistema, tačiau buvosusitarta, kad šalys kartu steigs ir finansuos dvišalį akordinio užmokesčio biurą.Šis biuras padės skatinti akordinę darbo užmokesčio sistemą „per kvalifikacijostobulinimą ir konsultacijas, taip pat tolimesnį vystymą, supaprastinant irskaitmeninant akordinę darbo užmokesčio sistemą“, – Tai yra akordinės darboužmokesčio sistemos lemiamas momentas, – sako Statybos darbuotojų profsąjungos pirmininkasir derybų delegacijos dalyvis Joachimas Espe.

Šalys sutarė, kad akordinisužmokestis yra tinkama darbo užmokesčio forma ir jos kartu ketina didintiakordinio užmokesčio naudojimą įmonėse.

Susitarimą vieningairekomenduoja derybų delegacija. Balsavimas vyks gegužės 5 d.