Feb
9

Klubbinitiativet

Konferanse for klubbtillitsvagte

9.2.2022 9:00
-
10.2.2022 15:00
Folkets Hus, Lillestrøm. Storgata 38 2004 Lillestrøm

I samarbeid med Fellesforbundets avdelinger 601 og 614 arrangerer vi en stor konferanse for tillitsvalgte i klubbene. Konferansen vil blant annet ta for seg forberedelser til tariffoppgjøret 2022: Hva krever vi? Hvordan forbereder vi oss til streik? Knut Øygard og Per Skau fra Fellesforbundets ledelse kommer.

Vi vil også begynne forberedelsene til årets lokale forhandlinger. Hvordan lykkes vi i forhandlingene? Hvilke krav skal vi stille?

I påvente av et forbud mot bemanningsbransjen vil vi også diskutere hvilken bemanningsstrategi bedriftene bør legge seg på. Hvordan skaffe kvalifisert arbeidskraft og egne ansatte?

Dessuten vil Jonas Bals innlede med bakgrunn i sin bok Streik!

Se flere arrangement