Oct
30

Faglig tillitsvalgt trinn 2

Dette er andre trinn i Fellesforbundets grunnleggende tillitsvalgtskolering og viktig påfyll for deg som er klubbtillitsvalgt!

30.10.2021 10:00
-
2.11.2021 13:00
Clarion Hotel & Congress OSL

Kursinnhold:

•  Forberedelser til forhandlinger

•  Argumentasjonsbygging, juridisk og økonomisk

•  Forhandlingspsykologi

•  Protokollskriving, enig / uenig

•  Videre tvistebehandling

Etter kurset skal deltagerne ha kunnskap om forberedelse, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med forhandlinger.

Deltagerne skal også ha kunnskaper om regnskap og regnskapsforståelse.

Kurset er åpent for søknader fra hele landet.

Se flere arrangement