Oct
28

Faglig tillitsvalgt 2

Grunnopplæring for tillitsvalgte

28.10.2023 10:00
-
31.10.2023 13:00
Radisson Plaza, Oslo

Grunnleggende forhandlinger - Protokoller - Regnskapsforståelse

Målgruppe:
Tillitsvalgte som har gjennomgått FTV-1 eller innehar tilsvarende kompetanse.

Flere opplysninger og påmelding: https://www.fellesforbundet.no/aktuelt/kurs-og-arrangementer/2023/faglig-tillitsvalgt-2---oslo/

Se flere arrangement