Timelønn i noen utvalgte bedrifter

Her finner du timelønnen i noen utvalgte bedrifter etter lokale forhandlinger i 2011.

 • AF BYGGFORNYELSE
  Forskudd akkord fagarbeidere: kr 184,50
  Hjelpearbeidere (90 % av fagarbeider): kr 166,-
  Arbeid som faller utenfor de landsomfattende akkordtariffer FOB § 2.6
  Rehabsats:
  Fagarbeidere og bygningsdriftarbeidere: kr 206,-
  Hjelpearbeidere (90 % av fagarbeidere): kr 185,50
  Feriearbeider over 18 år: kr 143,-
  Feriearbeider under 18 år: kr 96,-

 

 • AF BYGG OSLO
  Forskudd akkord fagarbeidere: kr 190,-
  Fastlønn fagarbeidere: kr 190,-
  Fastlønn hjelpearbeider: kr 171,-
  Servicelønn: kr 219,-

 • MALERFIRMAET ALLIERO
  Forskudd akkord malere: kr 176,-
  Fastlønn, murere: kr 180,-
  Hjelpearbeidere: 80 %

 • J M
  Forskudd akkord: kr 207,-
  Fastlønn med bonus:minimum/maksimum: kr 215 - 250
  Servicelønn: kr 235,-
  Hjelpearbeidere under 1 år: kr 175,-
  1-5 år: kr 190,-
  Over 5 år: kr 200,-
  + et mulig maksimumstillegg på kr 25 per time

 • NCC OSLO
  Grunnlønn faglærte: kr 184,50
  Forskudd akkord: kr 192,50
  Fastlønn faglærte der akkord ikke kan anvendes: kr 208,-
  Hjelpearbeidere (over 20 år): kr 164,-
  Spesialarbeider: kr 174,-

 • GUNNAR M BACKE
  Forskudd akkord: kr
  Fastlønn/ timelønn før/etter akkordstart: kr
  Servicelønn: kr ,- for fast ansatt servicearbeider. Andre kr 

 • MURMESTER ROLF HOLM
  Timelønn fagarbeidere: kr
  Forskudd akkord: kr
  Ufaglært: kr

   
 • PEAB
  Forskudd akkord: kr 188,-
  Fastlønn der akkordtariffen ikke kommer til anvendelse: kr 206,-
  Hjelpearbeidere: kr 163,-,-
  Riggforvalter/spesialarbeider: kr 199,-
  Tillegg for bransjeansiennitet: 5-10 år kr 2,-
  10-15 år kr 3,- og mer enn 15 år kr 4,-


  SKANSKA, OSLO
  Forskudd akkord: kr 190,-
  Fastlønn for arbeid utenfor akkordtrifen: kr 201,50
  Servicelønn m/ tillegg: kr 224,-
  Hjelpearbeidere: 85-100 % av akkorden


  SELVAAG-BYGG
  Forskudd akkord: kr
  Lønn utenom akkord:

 • VEIDEKKE, OSLO
  Forskudd akkord: kr 202,-
  Fastlønn: kr 184,-
  Fastlønn utenom akkord: kr 193,00
  Etter avsluttet hovedakkord: 90 % (min kr 193,- , maks kr 214,-)
  Servicelønn: kr 212,-
  Hjelpearbeidere: kr 156 (75-90 % av akkorden)

 • KRUSE SMITH ØST
  Forskudd akkord: kr 190,-
  Fastlønn: kr 190,-
  Ikke akkordjobb: kr 190,- + kr 12,- + bonus


 • BUNDE BYGG
  Faglært: kr
  Ufaglært: kr

 • MALERMESTER BUER
  Forskudd akkord: kr 170,-
  Fastlønn, minimum: kr 170,-
  Servicelønn: kr 180,-
  Hjelpearbeidere: Minstesatsene i FOB + avtale

 • RAMIRENT
  Timelønn: kr 173,50
  Tillegg fagbrev: kr 12,20
  Tillegg ansvar/bas: kr 10,55
  Fagansiennitet over 5 år: kr 2,25
  Fagansiennitet over 8 år: kr 4,50
  Bedriftsansiennitet over 2 år: kr 2,25 + kr 2,25 hver annet år til 8 år


Her finner du timelønnen i noen bedrifter etter lokale forhandlinger i 2010.
 

 • AF SKANDINAVIA, BYGGFORNYELSE
  Forskudd akkord: kr 184,50
  Hjelpearbeidere (90 % av fagarbeider): kr 166,00
  Arbeid som faller utenfor de landsomfattende akkordtariffer FOB § 2.6
  Rehabsats:
  Fagarbeidere og bygningsdriftarbeidere: kr 206,00
  Hjelpearbeidere (90 % av fagarbeidere): kr 185,50
   
   
 • AF SKANDINAVIA, BYGG OSLO
  Forskudd akkord fagarbeidere: kr 184,50
  Forskudd akkord hjelpearbeider (90 % av fagarbeider): kr 166,00 
  Fastlønn fagarbeidere: kr 184,50
  Fastlønn hjelpearbeider: kr 166,00
   
   
 • MALERFIRMAET ALLIERO
  Forskudd akkord malere: kr 174,- 
  Fastlønn, murere: kr 178,-
  Hjelpearbeidere: 80 %

 

 • J M BYGGHOLT
  Forskudd akkord: kr 202,-
  Fastlønn med bonus:minimum/maksimum: kr 210 - 240
  Servicelønn: kr 225,-
  Hjelpearbeidere: kr 195,-
  + et mulig maksimumstillegg på kr 25 per time

 

 • NCC OSLO
  Grunnlønn faglærte: kr 177,40
  Forskudd akkord: kr 185,-
  Fastlønn faglærte der akkord ikke kan anvendes: kr 200,-
  Servicelønn: kr 202,-
  Hjelpearbeidere (over 20 år): kr 158,-
  Spesialarbeider: kr 167,-

 • GUNNAR M BACKE
  Forskudd akkord: kr 189,-
  Fastlønn/ timelønn før/etter akkordstart: kr 202,83
  Servicelønn: kr 211,50,- for fast ansatt servicearbeider. Andre kr 202,83
   
 • MURMESTER ROLF HOLM
  Timelønn fagarbeidere: kr 177,50
  Forskudd akkord: kr 185,-
  Ufaglært: kr 155,-

 • VEIDEKKE MUR
  Forskudd akkord: kr
  Fastlønn: kr
  Servicelønn: kr
  Hjelparbeidere: kr
  Alternativt: 
   
 • PEAB
  Forskudd akkord: kr 181,-
  Fastlønn der akkordtariffen ikke kommer til anvendelse: kr 200,-
  Hjelpearbeidere: kr 155,-
  Riggforvalter/spesialarbeider: kr 195,-
  Tillegg for bransjeansiennitet: 5-10 år kr 2,-
  10-15 år kr 3,- og mer enn 15 år kr 4,-

  SKANSKA, OSLO
  Forskudd akkord: kr 184,-
  Fastlønn for arbeid utenfor akkordtrifen: kr 197,-
  Servicelønn m/ tillegg: kr 220,-
  Hjelpearbeidere: 85-100 % av akkorden

  SELVAAG-BYGG
  Forskudd akkord: kr 175,-
  Lønn utenom akkord: 88 % av snittet (p.t. kr 209,74)
   
 • VEIDEKKE, OSLO
  Forskudd akkord: kr 189,-
  Fastlønn: kr 174,-
  Fastlønn utenom akkord: kr184,-
  Etter avsluttet akkord: 90 % (min kr 184,-, maks kr 205,-)
  Servicelønn: kr 203,-
  Hjelpearbeidere: 75 - 90 % av akkorden

 • KNUT SKUTLE
  Forskudd akkord: kr 188,50
  Fastlønn (hvor det ikke kan jobbes akkord): kr 196,50
  Servicelønn: kr
  Brakkeleie: kr

 

 • BUNDE BYGG
  Faglært: kr 202,00
  Ufaglært: kr 189,00

 • MALERMESTER BUER
  Forskudd akkord: kr 168,-
  Fastlønn, minstelønn: kr 168,-
  Servicelønn: kr 178,-
  Hjelpearbeidere: Minstelønn i FOB + avtale

 
Her finner du timelønnen i noen bedrifter etter lokale forhandlinger i 2009:
 

 • AF SKANDINAVIA, BYGGFORNYELSE
  Forskudd akkord: kr
  Fastlønn: kr
  Hjelpearbeidere: 
   
 • AF SKANDINAVIA, BYGG OSLO
  Forskudd akkord: kr
  Fastlønn: kr
  Servicelønn:
  Hjelpearbeidere: 
   
 • MALERFIRMAET ALLIERO
  Forskudd akkord: kr 
  Fastlønn, minimum: kr
  Hjelpearbeidere: kr
 • J M BYGGHOLT
  Forskudd akkord: kr 195,-
  Fastlønn, bonusakkord: kr 231 - 241
  Servicelønn: kr 216,-
  Hjelpearbeidere: kr 182,-
  + et mulig maksimumstillegg på kr 25 per time
 • NCC OSLO
  Forskudd akkord: kr
  Fastlønn: kr
  Servicelønn: kr
  Hjelpearbeidere (over 20 år): kr
 • GUNNAR M BACKE
  Forskudd akkord: kr 180,-
  Fastlønn akkordlag: kr 199,24
  Servicelønn: kr 210,- for fast ansatt servicearbeider. Andre kr 199,24
   
 • MURMESTER ROLF HOLM
  Forskudd akkord: kr 176,-
  Fastlønn, fagarbeider: kr 201,-
 • VEIDEKKE MUR
  Forskudd akkord: kr
  Fastlønn: kr
  Servicelønn: kr
  Hjelparbeidere: kr
  Alternativt: 
   
 • PEAB
  Forskudd akkord: kr 177,-
  Fastlønn akkordlag: kr 196,-
  Hjelpearbeidere: kr 149,-
  Riggarbeidere: kr 191,-
  Brakkeleie: kr 3,- per dag
  Kost trekkes kr 76,- per dag
 • SKANSKA, OSLO
  Forskudd akkord: kr 175,-
  Fastlønn: kr 186,-
  Servicelønn m/ tillegg: kr 213,50
  Hjelpearbeidere: 85-100 % av akkorden
  Dette er satsene for 2008. Ingen forhandlingsløsning ved de lokale forhandlingene for 2009
 • SELVAAG-BYGG
  Forskudd akkord/minstelønn: kr 175,- 
  Fastlønn: kr 215,13 (utregnet fra gjennomsnitt måling 2008)
  Sentrallager: kr 194,50
  Innkvartering pendlerrigg: kr 1 000,- per mnd. Voksne lærlinger betaler 80 prosent leie.
   
 • VEIDEKKE, OSLO
  Forskudd akkord: kr 182,50
  Minstelønn før underskrevet akkordseddel / 2.6.1/2.6.3: kr 170,-
  2.6.1, akkordlag etter avslutta hovedakkord: kr 200,- (90 % av akkord inntil 200 kr inntil 2 mnd)
  Servicelønn: kr 193,-
  Hjelpearbeidere: kr 153,- (+ 10 kr i akkordavsann dersom det pågår akkordarbeider på plassen. Evt. 75-90 % av akkorden)
 • KNUT SKUTLE
  Forskudd akkord: kr 185,-
  Fastlønn (hvor det ikke kan jobbes akkord): kr 192,50
  Servicelønn: kr 185,-
  Brakkeleie: kr 2 000 per måned
 • MALERMESTER BUER
  Forskudd akkord: kr 165,-
  Fastlønn, minstelønn: kr 165,-
  Servicelønn: kr 175,-
  Hjelpearbeidere: Minstelønn i FOB + avtale
  Brudd i de lokale forhandlingene. Ingen endringer i satsene fra i fjor.

 

Her finner du timelønnen i noen bedrifter etter lokale forhandlinger i 2008:
 

 • AF SKANDINAVIA, BYGGFORNYELSE
  Forskudd akkord: kr 180,-
  Fastlønn: kr 202,-
  Hjelpearbeidere: 90 prosent av akkorden og fastlønna
   
 • AF SKANDINAVIA, BYGG OSLO
  Forskudd akkord: kr 180,- (når akkordseddel er skrevet)
  Fastlønn: kr 182,-
  Servicelønn: 100 % av akkordgjennomsnitt for de siste fire kvartal
  Hjelpearbeidere: 90 % av akkorden og fastlønna
   
 • MALERFIRMAET ALLIERO
  Forskudd akkord: kr 173,- (+ kr 2,-)
  Fastlønn, minimum: kr 173,- ( + kr 2,-)
  Hjelpearbeidere: kr 153,- (+ kr 2,-)
 • J M BYGGHOLT
  Forskudd akkord: kr 190,- ( + kr 18,-)
  Fastlønn, minstelønn: kr 200,- (+ kr 28,-)
  Servicelønn: kr 215,- (+ kr 12,-)
  Hjelpearbeidere: kr 182,- (+ kr 10,-)
  + et mulig maksimumstillegg på kr 25 per time
 • NCC OSLO
  Forskudd akkord: kr 180,- (+ kr 10,-)
  Fastlønn: kr 172,25 (+ kr 10,-)
  Servicelønn: kr 195,- (+ kr 12,50)
  Hjelpearbeidere (over 20 år): kr 153,- (+ kr 9,50)
 • GUNNAR M BACKE
  Forskudd akkord: kr 180,- (+ kr 0)
  Fastlønn akkordlag: kr 188,50 (+ kr 8,50)
  Servicelønn: kr 200,- (+ kr 15,-)
   
 • MURMESTER ROLF HOLM
  Forskudd akkord: kr 175,-
  Fastlønn, fagarbeider: kr 200,-
 • MURUS
  Forskudd akkord: kr 181,-
  Fastlønn: kr 166,50
  Servicelønn: kr 192,-
  Hjelparbeidere: kr 152,- (+ kr 4,50)
  Alternativt: 75-90 % av akkorden
   
 • PEAB
  Forskudd akkord: kr 175,- (+ kr 9,-)
  Fastlønn akkordlag: kr 195,- (+ kr 5,-)
  Hjelpearbeidere: kr 148,- (+ kr 5,-)
   
 • SKANSKA, OSLO
  Forskudd akkord: kr 175,- (+ kr 7,-)
  Fastlønn: kr 186,- (+ kr 7,-)
  Servicelønn m/ tillegg: kr 213,50 (+ kr 8,50)
  Hjelpearbeidere: 85-100 % av akkorden
 • SELVAAG-BYGG
  Forskudd akkord: kr 177,- (+ kr 7,-)
  Fastlønn, minstelønn: kr 177,- (+ kr 7,-)
  Sentrallager: kr 194,50 (+ kr 7,50,-)
  Hjelpearbeidere: 92 % av akkorden
   
 • VEIDEKKE, OSLO
  Forskudd akkord: kr 181,- (+ kr 6,-)
  Fastlønn: kr 166,50 (+ kr 5,50)
  Fastlønn akkordlag: kr 199,- (+ kr 4,-)
  Servicelønn: kr 192,- (+ kr 8,50)
  Hjelpearbeidere: kr 152,- (+ kr 4,50)
  Alternativt 75-90 % av akkorden 
 • MALERMESTER BUER
  Forskudd akkord: kr 165,- (+ kr 10,-)
  Fastlønn, minstelønn: kr 165,- (+ kr 10,-)
  Servicelønn: kr 175,- (+ kr 10,-)
  Hjelpearbeidere: Minstelønn i FOB + avtale