Solidaransvar

Oslo Bygningsarbeiderforening presenterer en aksjon for solidaransvar for lønn i byggenæringen. Aksjonen gjennomføres på oppdrag fra Oslofjordkonferansen, som består av avdelinger i Fellesforbundet som organiserer bygningsarbeidere.

Det er slutt på at det er lovlig å lønne polske og baltiske arbeidere som arbeider på våre byggeplasser under minstelønna i tariffavtalen. Men i praksis kan det være svært vanskelig for dem å få den lønna de har krav på. Særlig gjelder det om arbeidsgiveren er et utenlandsk selskap, eller et såkalt NUF, det vil si norskregistrert utenlandsk selskap.

Derfor vil vi at om arbeideren ikke får den lønna han har krav på av arbeidsgiveren sin, skal han kunne gå på oppdragsgiver, helt opp til hovedentreprenør, og kreve han, uten at han må gå til rettslige skritt mot arbeidsgiveren sin først.

Vi vil ha ei ny lovgiving der hovedentreprenør og underentreprenører i hele kontraktskjeden svarer sammen med arbeidsgiver for lønn som har forfalt til betaling men som ikke er betalt. Det gjelder lønn, overtidsbetaling og feriepenger som er opptjent på byggeplassen.

Vi har allmenngjort minstelønnsbestemmelsene i tariffavtalen. Vi har utviklet et omfattende fagforeningsarbeid blant østeuropiske arbeidere. Det vi mangler er en håndsrekking fra regjeringa ved at det innføres solidaransvar. Da kan vi virkelig kan sikre utenlandske arbeidere den lønna de har krav på.

Regjeringa vil til høsten under statsbudsjettet legge fram en ny handlingsplan mot sosial dumping. Her må solidaransvar for lønn ha en sentral plass.