Oslofjord-konferansen

Oslofjord-konferansen er et samarbeidsforum innenfor byggfagene, hvor formålet er erfaringsutveksling og samordning av innsats mot sosial dumping og useriøse aktører med hovedvekt på byggenæringa. Kjernen blir to såkalte "Oslofjordkonferanser" i året.

Konferansen kan på eget initiativ vedta uttalelser til Fellesforbundet, LO, myndighetene eller offentligheten.

Retningslinjer for Oslofjordkonferansen

Notat fra Kjell Skjærvø vedrørende EFTA-domstolens dom i saka STX Norway Offshore as m.fl mot Staten v/ Tariffnemnda

Referat fra Oslofjordkonferansen den 06.12.2012

Referat fra Oslofjordkonferansen den 18.06.2012
Deltakerliste
Innlegg fra Kjell Skjærvø
Likebehandlingsprinsippet i lov og avtaleverk v/Halvor Langseth
Oppfølging av tiltak fra Oslofjordkonferansen for å øke andelen fast ansatte og redusere andelen innleide v/ Steinar Krogstad
 

Referat fra Oslofjordkonferansen den 23.01.2012
Deltakerliste 23.01.2012


Referat fra Oslofjordkonferansen den 03.05.2011
Deltakerliste 03.05.2011

 

Referat Oslofjordkonferansen den 11.06.10
Deltakerliste 11.06.10
Notat til samarbeidende avdelinger om bemanningsforetakene og vikarbyrådirektivet

 

Referat Oslofjordkonferansen den 03.12.09
Deltakerliste 03.12.09
Solidaransvar. 20 spørsmål og svar
Retningslinjer for behandling av saker for medlemmer

 

Referat Oslofjordkonferansen den 05.05.09
Deltakerliste, 05.05.09
Bemanningsforetak v/ Knut Bodding (lysark)
Faste ansettelser i bemanningsbyråer - blindspor
eller realistiske krav v/ Karen Sophie Steen, LOs juridiske kontor (lysark).

 

På dette møtet i Oslofjordkonferansen ble rapporten "trenger vi et alternativ eller et supplement til dagens allmenngjøringsordning"? lagt fram. Rapporten er skrevet av Kjell Skjærvø på oppdrag fra Fellesforbundet. Skjærvø begrunnet forslaget med å allmenngjøre bare minstelønna med at vi trenger en ordning som er mer robust overfor EF-retten og vekslende norske regjeringer. Og da må vi ha en ordning slik at andre enn oss vil være for den, fortsatte Skjærvø. Og tenkte på at vi må finne en omforent ordning til disse spørsmålene med den siviliserte delen av arbeidsgiverne i byggenæringa.

Kjell Skjærvøs rapport: "Trenger vi et alternativ eller et supplement til dagens allmennsgjørinordning"? kan du lese her.

Ekstern lenke: Allmenngjør bare minstelønna?
-------------------------------------------------------


Referat fra Oslofjorkonferansen den 02.12.08
Deltakerliste, 02.12.08

Ekstern lenke: Solidaransvar på høring
-----------------------------------------------------


Referat fra Oslofjordkonferansen den 27.03.08
Deltakerliste

Ekstern lenke: Kampanje for Solidaransvar
----------------------------------------------------------------

Referat fra Oslofjordkonferansen den 19.11.2007

Invitasjon til å delta i samarbeidsforumet Oslofjordkonferansen

Ekstern lenke: Danner Oslofjordkonferansen