Vill vest i byggebransjen

ILO anslår at omkring 50 millioner arbeidere vil miste jobben i 2009. Bare i USA har det allerede forsvunnet mer enn tre og en halv million arbeidsplasser, og mye tyder på at krisen knapt har begynt. I bygningsbransjen har vi opplevd en jevn strøm av oppsigelser siden i fjor høst, og Oslo Bygningsarbeiderforening bistår medlemmer i oppsigelsessaker flere ganger ukentlig. Etter hva vi hører ute på byggeplassene, står imidlertid det verste foran oss: Etter påsketider melder mange om fullstendig stopp i ordrebøkene.

Det er ille nok at folk nå mister jobben i stor skala. Verre er det at svært mange ikke får det de har krav på, verken fra arbeidskjøperne sine eller fra NAV. I avisene leser vi om folk som blir tvunget på sosialkontoret mens de venter på å få behandlet dagpengesøknadene sine, og fra medlemmene våre får vi daglig høre skrekkhistorier både fra arbeidsplassene og fra NAV-kontorene. Særlig er det våre utenlandske medlemmer som utsettes for uverdig behandling: Folk får sparken på sms eller over telefon, snytes for lønn i oppsigelsestida, og tvinges over på prosjektansettelser eller i svart arbeid. I følge BI-professor Petter Gottschalk vil finanskrisen kunne føre til en dobling av antall folk som jobber svart (E24 10.02.09). Han viser til tall fra Næringslivets Sikkerhetsråd, som viser at nesten halvparten av alle arbeidskjøpere i bygg og anlegg mener det er liten eller svært liten sjanse for å bli oppdaget av myndighetene hvis de ikke innrapporterer skatter og avgifter.

Den samme trenden ble for to uker siden dokumentert av det europeiske forskningsprosjektet Undocumented Workers Transition. De fastslår at at undergrunnsøkonomien allerede før krisen utgjorde opptil 20 prosent av BNP i flere europeiske land, og at den blir stadig vanskeligere å skille fra de normale delene av samfunnsøkonomien. Fabio Perecco fra universitetet i Venezia sier det slik: "I stedet for å se den "uformelle" og den "formelle" økonomien som to forskjellige ting, bør man snarere se undergrunnsøkonomien som del av en generell prosess henimot av-formalisering." Han peker på den stadige økningen i korttidsansettelser med og uten kontrakt som foregår over hele Europa, og trekker frem byggebransjens bruk av useriøse underentreprenører som et eksempel på hvordan undergrunnsøkonomien er knyttet til den formelle økonomien (Information 06.02.09).

I en slik situasjon er fagbevegelsen viktigere enn noensinne. Bygningsbransjen i land som Storbritannia og Tyskland har vist oss hvor galt det kan gå, og hvor fort det kan gå galt. Organisér kollegaene dine der du jobber, og aktiviser deg i bedriftsklubben. Vi går urolige tider i møte, og må gjøre alt vi kan for å stå sammen!