Utsatt for konkursrytter

Rent og Rentsystemet er heller ikke noen ukjente firmaer for oss. Tidligere i år hadde vi besøk av noen som hadde underskrevet arbeidskontrakt med dette firmaet. Sjøl om de hadde underskrevet kontrakten med firmaet hadde ingen av gutta fortsatt blitt tilvist noe arbeid og da fikk de sikkert heller ikke lønn for den tida de i prinsippet hadde vært ansatt. Kontrakten var for øvrig slettes ikke etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. De hadde riktig nok 1 måneds oppsigelse på et punkt i kontrakten, mens det lenger nede i kontrakten sto det at dersom "kunden" ikke godkjente det utførte arbeidet så gjaldt det ingen oppsigelsesfrister. Det vil si at det i praksis er innleiefirmaet som bestemmer hvilke oppsigelsesfrister de ansatte i Rentsystemet har. Det er medlemsbladet til El & IT Forbundet som skriver historien om de polske elektrikerne.