Utenlandske arbeidstakere overrepresentert i arbeidsulykkene

Hittil i år har 47 personer omkommet på jobb. Elleve av dem kommer fra et annet land. En av fire som har dødd på jobb er følgelig arbeidsinnvandrer, mens samme gruppe utgjør litt mer enn hver tiende ansatt. Også i år er flere av de omkomne fra Øst-Europa. Blant de rundt 230 som ble skadd er polakkene den største gruppen, med rundt 90 skader, mens 30 av personskadene skjedde hos litauere.

Dette er ikke tilfeldig, mener Fellesforbundet

Les mer om dette: NRK Rogaland, 06.12.2011.