Utenlandske arbeidere i Oslo og Akershus blir dumpet av sine arbeidsgivere

Bente Oftedal Roli uttaler at en type saker som går igjen er hvor arbeidsgiver rett og slett påstår at arbeidstakeren aldri har vært ansatt eller har jobbet der.
Det er NRK Østlandssendingen som skriver dette.

Oslo Bygningsarbeiderforening er godt kjent med de problemer advokat Bente Oftedal Roli beskriver. Og med dagens situasjon med nedbemanninger er det fare for at vi vil få flere slike saker framover. NHO og BNL påstår at situasjonen med sosial dumping og useriøsitet i bransjen har bedret seg betraktelig og har med nebb og klør forsøkt å bekjempe allmenngjøringsinstituttet. Så langt har de måtte gi tapt. Med de erfaringer byggfagforeningene rundt om i dette landet har med useriøsitet og langt på vei kriminell virksomhet i deler av bransjen så er Oslofjordkonferansens kampanje for Solidaransvar mer nødvendig enn noensinne.