Ulovlig innleie i byggebransjen i hovedstadsområdet våren 2017

Rapporten beskriver omfanget fra bemanningsforetak i byggebransjen i hovedstadsområdet, samt lovligheten av disse innleieforholdene. Rapporten går også inn på hvilken potensiell trussel utviklingen utgjør og kommer med innspill til videre debatt. Det ferskeste tallmaterialet er en undersøkelse foretatt på 59 byggeplasser i Oslo og Akershus. Den er gjennomført av representanter for Fellesforbundet og EL og IT Forbundet i Oslo i perioden 7. februar til 7. april 2017 og omfatter 2920 arbeidstakere. Her er det blitt kartlagt innleieforhold innen yrkeskategoriene riving/drift, betong-, tømrer-, rørlegger- og elektrikerarbeid. 

Til forskjell fra tidligere undersøkelser er det også sett på forholdene innen elektrofaget, der det har vært en økning i bruken av innleid arbeidskraft. Undersøkelsen skiller seg også fra tidligere ved at den er basert på mannskapslistene som føres på byggeplasskontorene.

Les rapporten her

Rapporten er skrevet av Lotta Elstad i samarbeid med Boye Ullmann. Kjell Skærvø har gitt innspill til rapporten og skrevet den vedlagte underlagsrapporten.

Utgiver er Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus, Fellesforbundet avd 603 Oslo Bygningsarbeiderforening, Fellesforbundet Rørleggernes Fagforening avdeling 605 og Fellesforbundet Tømrer og Byggfagforeningen avdeling 601