THT Bygg & Anlegg as slått konkurs

Ved Asker og Bærum tingrett ble det i dag, 11.02.2009, åpnet konkurs i boet til THT Bygg & Anlegg as, Lysaker Torg 2, 1366 Lysaker. Tømrer og Byggfagforeningen og Oslo Bygningsarbeiderforening begjærte firmaet konkurs på vegne av våre medlemmer i firmaet grunnet  utestående lønn og feriepenger. De ansatte i firmaet hadde utestående lønn fra 1. desember 2008 og fram til dags dato.

Tingretten tok konkursbegjæringen til følge.

I følge Magasinett.org var det folksomt på rettsmøtet, med over 20 personer til stede. Mange av arbeiderne møtte. Det gjorde også aksjonær og tidligere styremedlem og tidligere daglig leder Torgeir Hans Hansen.

Vi har ikke full oversikt over hvor mange som fortsatt var ansatt i THT ved konkursåpningen. Men uansett dreier det seg om mye penger i utestående lønn og feriepenger til nåværende og tidligere ansatte i firmaet. Ingen av de som fortsatt var ansatt ved konkursåpningen hadde fått lønn siden 1. desember 2008. Det er 8,5 uker uten lønn. 8 uker er 320 timer. Dersom det var 20 ansatte ved konkursåpningen betyr det 6 400 timer ganger 180 kroner i timen og det blir 1 152 000 kroner. I tillegg kommer lønn i oppsigelsestiden. I og med at det ble åpnet konkurs 11. februar løper oppsigelsestiden ut mars. I tillegg kommer feriepenger for nåværende og tidligere ansatte. Og da er vi fort rundt 2 millioner kroner i utestående lønn og feriepenger. 

Som blir en sak for NAV lønnsgaranti.

Som vi har skrevet om tidligere så fant daglig leder og hele styret i THT Bygg & Anlegg as å fratre sitt ansvar rett før jul, eller rettere sagt, å rømme fra alt ansvar, og dermed la sine arbeidere i stikken. Og nå har de overlatt regninga til lønnsgarantien og skattebetalerne.

Det er for øvrig tinglyste inkassosaker overfor THT på i overkant av 850 000 kroner. Så det er ikke bare de ansatte som har vært utålmodige i denne saken.
 

Både Hansen og kona Gerd, som var styreleder i THT, er forøvrig henholdsvis styreleder og daglig leder i Full Gospel Mission i Sandefjord. Vi har vanskelig for å forstå at det er i god kristen ånd å forlate en synkende skute på den måten som er gjort her.

Til tidligere og nåværende ansatte i THT:
Krav i boet må meldes til:
KCO Advokater
v/ bostyrer, advokat Kjell Dagestad
Postboks 400
1302 Sandvika
e-post: kd@kco.no
Telefon: 67 52 23 23
Besøksadresse: Rådmann Halmrast vei 7
 

Lønnskrav til NAV lønnsgaranti må søkes på dette skjemaet
Lønnsgarantiordningen. De viktigste reglene
Kunngjøringen om konkursen i Brønnøysundregistrene

Magasinett.org har fulgt denne saken og THT sine siste uker tett. Artiklene om THT og Skanskas forhold til sin underentreprenør kan leses her