Tariffoppgjøret 2012

Oslo Bygningsarbeiderforening vedtok enstemmig på sitt årsmøte den 29.03.2102 en uttalelse om tariffoppgjøret 2012: "Bygningsarbeiderstreiken 2010 førte til at vi fikk hevet minstelønna med over 12 kroner. Det var et godt løft, men det var allikevel et stykke igjen til kravet, som var 85 % av overtidsgrunnlaget. I de to årene som har gått har forskjellen dessverre økt ytterligere. Et av hovedkravene ved årets tariffoppgjør er derfor at vi må få en enda sterkere heving av minstelønna. Tendensen går dessverre i retning av at det fins to forskjellige slags bygningsarbeidere på våre byggeplasser: De som går på minstelønn og de som har lokale forhandlinger og/eller akkord og som har en anstendig lønn langt over minstenivået. Denne tendensen kan bare forhindres ved at minstelønna heves.

Det er dessverre ikke nok bare å heve minstelønna. Innleie fra bemanningsbyråer har grepet om seg kraftig de siste åra, og er ytterligere med på å befeste den negative utviklinga mot et A- og et B-lag i byggebransjen. Vi krever derfor at innleide arbeidere omfattes av Fellesoverenskomsten for Byggfag og at de får lønns- og arbeidsvilkår som om de var ansatt i innleiebedriften. Dette vil ikke bare føre til bedre kår for leiearbeiderne, men vil virke dempende på den usunne konkurransen fra useriøse bedrifter.

Disse kravene er helt i tråd med vår forenings forslag, og årsmøtet i Oslo Bygningsarbeiderforening forventer at årets tariffoppgjør gir oss en god løsning på disse spørsmålene. Vi er beredt til å streike om nødvendig.

For at vi skal kunne gå seierrike ut av en eventuell konflikt er det helt nødvendig at alle ledd i organisasjonen vår gjør jobben sin. Det er medlemmenes plikt å delta aktivt ved å gå streikevakt og delta på mønstringsmøter, aksjoner og andre arrangementer i streikekomiteens regi. Klubbene og avdelingene må koordinere dette arbeidet og stå i spissen. Fellesforbundet må vise respekt for kravene og være villig til å stå løpet ut. Vi er bedre forberedt enn noen gang".