Svak nedgang i igangsettingstillatelser i 2017

I 2017 ble det gitt igangsettingstillatelser til bygging av 35 300 boliger. Det er 3 prosent færre boliger enn i 2016. Oslo og Akershus ga igangsettingstillatelser til flest boliger. Der ble det gitt tillatelser til bygging av henholdsvis 5 600 og 5 000 boliger i 2017. Det er Oslo som ligger først når det gjelder antall blokkleiligheter, med 4 500, etterfulgt av Akershus, med 2 400, viser nye tall fra Byggareal.

Nedgang også for andre bygg enn bolig
Det ble gitt igangsettingstillatelser til bygging av 5,7 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Det er en nedgang på 2 prosent sammenliknet med året før. Av dette utgjorde areal til fritidsbygninger, boliggarasjer mm 1,5 millioner kvadratmeter. De resterende kvadratmeterne var til næringsformål, en nedgang på 1 prosent fra 2016. Industri- og kontorbygg sto for over halvparten av næringsbyggene.

Les mer: ssb.no