Støtte til tiltalte streikevakter i Sverige

"Oslo Bygningsarbeiderforening ønsker herved å uttrykke vår støtte til de 26 streikevaktene fra Malmø Lokale Samorganisasjon av SAC, som i november skal for retten. Vi finner det sterkt urovekkende at politiet griper inn i arbeidskonflikter. Enda mer bekymringsverdig er det at den eneste konsekvensen av politiets handlinger, som til og med er blitt kritisert av politiets egne utredere, er at de streikende stilles for retten. Dette er uakseptabelt.

 

Vi ser tiltalen som et uttrykk for en økende brutalisering av arbeidslivet, som er særlig påtagelig i bransjer som vår egen, og i hotell- og restaurantsektoren. Hittil har det vært useriøse og kriminelle elementer på arbeidsgiversiden som har stått for denne brutaliseringen. Vi håper ikke rettsaken i Malmø tingrett markerer begynnelsen på en prosess der slike elementer støttes opp av ordensmakten og rettsvesenet.

Arbeiderbevegelsens historie har vært, og fortsetter å være, en stadig kamp for rettigheter, og deretter en stadig kamp for å forsvare disse. Å sammen kunne bekjempe dårlige arbeidsforhold og å forhandle om lønn, er ikke noe som har kommet av seg selv.

Forholdene i bygnings- og restaurantbransjen understreker behovet for at de ansattes rett til å ta i bruk faglige kampmidler respekteres. Vi følger med på utviklingen i vårt naboland med bekymring. Vi oppfordrer også andre fagforeninger, i Sverige og i utlandet, til å støtte opp om de tiltalte."

 

Foreningen vedtok endelig å støtte kampanjen for de tiltalte med 500 kroner.