Størst boligvekst på 12 år

Nettoveksten i antall boliger i fjor er den største som er registrert siden boligstatistikken ble startet i 2006. Veksten er sterkest i Oslo, Bergen og Trondheim. 1. januar i år fantes det 2 547 732 boliger i Norge, viser nye tall fra boligstatistikken. Det betyr at boligbestanden økte med 32 143 i løpet av 2017.

I de foregående årene har snittet ligget på vel 27 300 boliger.

Det er Oslo, Bergen og Trondheim som har opplevd den største økningen i boligmasse. Alle disse kommunene hadde siste året en netto vekst på over 1 000 boliger; henholdsvis 2 934, 1 842 og 1 658 boliger.

De ti kommunene med størst vekst stod for 36 prosent av den samlede boligveksten i landet. På bunn finner vi 150 kommuner som samlet sett har 0 i netto boligvekst.

Boligmassen i Norge er dominert av eneboliger. Men for første gang på mange tiår er under halvparten av boligene eneboliger.

Les mer: ssb.no