Sterk start på 2017 for byggenæringene

Omsetningen for virksomheter innen bygge- og anleggsnæringene var på 61,8 milliarder kroner i 1. termin 2017. dette tilsvarer en vekst på 10,4 prosent sammenliknet med samme periode året før. Den sterke veksten i 1. termin 2017 har sammenheng med økt omsetning blant virksomhetene i næringen oppføring av bygninger. Denne næringen opplevde en økning på 11,2 prosent fra 1. termin 2016. Til sammenlikning var økningen i næringen på 3,8 prosent fra 1. termin 2015 til samme termin i 2016. Sterk vekst kan også observeres i spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet. Denne næringen opplevde en oppgang på 10,0 prosent i forhold til 1. termin 2016, mot 1,7 prosent fra 1. termin 2015 fram til 1. tqrmin 2016. Veksten i anleggsnæringen var på 9,0 prosent i 1. termin 2017 sammenliknet med samme periode året før.

Les mer: ssb.no