Stabile byggekostnader

Byggekostnader for boliger var uendret fra februar til mars i år. Materialkostnadene økte med 0,2 prosent i samme periode. Fra mars 2016 til mars 2017 økte kostnadene for bygging av eneboliger i tre og boligblokker med henholdsvis 3,1 og 3,2 prosent. De tilsvarende materialkostnadene økte med 3,4 og 3,1 prosent i samme periode for eneboliger og boligblokker.

Les mer: ssb.no