Stabil vekst i bygg og anlegg

I løpet av første halvår i 2017 har bygge- og anleggsvirksomhetene i Norge omsatt for 217 millioner kroner. Dette tilsvarer en økning på 7,8 prosent sammenliknet med de seks første månedene i 2016. Størst vekst i omsetning har det vært innenfor spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet med en økning på 8,2 prosent i første halvår. Denne veksten ligger noe over det som har vært utviklingen for oppføring av bygninger. Svakest vekst har det vært innenfor anleggsarbeid. For virksomhetene som tilhører næringen oppføring av bygninger har omsetningen steget med 7,7 prosent i 3. termin 2017 sammenliknet med i fjor. 

Det var bygge- og anleggsvirksomhetene i Nordland som hadde den største omsetningsveksten i 3. termin. De økte med hele 16,8 prosent i forhold til samme periode i fjor. Virksomhetene i Finnmark viste den svakeste økningen med 0,8 prosent.

Les mer: ssb.no