Stabil vekst i bygg og anlegg

Bygge- og anleggsvirksomhetene omsatte for 83,5 milliarder kroner i 5. termin 2016. Det tilsvarer en vekst på 5,7 prosent sammenliknet med samme termin i 2015. Omsetningsveksten innen bygg og anlegg har vært stabil i de tre siste terminene. Omsetningen i 5. termin 2016 fordelte seg mellom de tre næringene i bygg og anlegg med 32,1 milliarder innen oppføring av bygninger, 38,6 milliarder innen spesialisert bygge og anleggsvirksomhet og 12,8 milliarder innen anlegg.

Les mer: ssb.no