Små endringer i byggetillatelser

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 2 prosent fra januar til februar, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. Den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden oktober 2014, men med en liten nedgang de siste fire månedene fra et rekordhøyt nivå.

I tidsrommet mars 2016 - februar 2017 ble det gitt igangsettingstillatelse til 37 200 nye boliger. Det er en økning på 18 prosent fra foregående tolvmåmedersperiode.

Les mer: ssb.no