Små endringer i byggekostnadene

Byggekostnader for boliger gikk opp med 0,2 prosent fra desember 2016 til januar i år, og var 3,3 prosent høyere enn i januar 2016. Både eneboliger i tre og boligblokker gikk opp med 0,2 prosent fra desember 2016 til januar i år. Materialkostnadene for eneboliger i tre og boligblokker økte med henholdsvis 0,2 prosent og 0,4 prosent. Det var ingen økning i arbeidskraftkostnadene i samme periode.

Les mer: ssb.no