Rekordmange nye byggetillatelser

I 2016 ble det gitt igangsettingstillatelser til bygging av 36 200 boliger. Dette utgjør 16 prosent flere boliger enn i 2015. Ikke siden statistikken begynte å måle igangsettingstillatelser i 2000 har det vært registrert høyere tall. Akershus og Oslo ga igangsettingstillatelser til flest boliger. I Akershus ble det gitt igangsettingstillatelser til 5 500 boliger, mens Oslo topper når det gjelder antall blokkleiligheter, med 3 500, etterfulgt av Akershus med 2 900.

I 2016 ble det også gitt igangsettingstillatelse til bygging av 5,8 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Det er en økning på 12 prosent sammenliknet med året før.Av dette utgjorde fritidsbygninger, boliggarasjer m.m 1,6 millioner kvadratmeter.

Les mer: ssb.no