Registreringsplikt for bemanningsforetak (vikarbyrå)

Dette registeret vil finnes på www.arbeidstilsynet.no fra 1. mars 2009. Fra denne dato blir det forbudt å bruke bemanningsforetak som ikke er lovlig registrert etter ordningen i Arbeidstilsynets register. Firmaene gis med dette en rimelig tid til å registrere sin virksomhet.
Ordningen stiller krav om at bemanningsforetak som skal drive i Norge, enten de er norske eller utenlandske, skal ha en fast representant i landet med juridiske fullmakter. Det innføres også flere krav som tar sikte på å bedre bransjens seriøsitet.

Du kan lese mer om dette her:

Arbeidstilsynet
Bygg.no