Opprydningen har begynt på Ansgar hotell

 

 

 

I mai i år gikk Økokrim og Arbeidstilsynet til aksjon mot byggeplassen Ansgar hotell, som ligger vegg i vegg med Oslo Bygningsarbeiderforenings lokaler i Møllergata. På det tidspunktet hadde vi allerede i lengre tid vært i kontakt med de bosniske arbeiderne på plassen, og hatt flere møter med dem der vi orienterte dem om hvilke rettigheter de hadde i Norge. Det var det ingen andre som hadde gjort før oss. På bakgrunn av det vi fikk opplyst av arbeiderne, kunne vi dokumentere timelønninger på mellom 20 og 30 kroner, og grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven.

 

I sommer fremmet vi lønnskrav for fem av arbeiderne, på i alt 1,4 millioner kroner. Forrige uke overførte Choice Hotels, som skal leie bygget når det står ferdig, et større forskudd til medlemmene våre. Bakgrunnen for det var at styreleder i Choice, Petter Stordalen, i forbindelse med razziaen i mai lovet at Choice ville rydde opp dersom ingen andre gjorde det. Både vi og våre medlemmer setter pris på denne viljen til å rydde opp, til tross for at Choice ikke har noe formelt ansvar for forholdene på byggeplassen. Og vi tror dessverre at det i siste instans vil måtte bli Choice som betaler regninga, ettersom vi stiller oss tvilende både til evnen og viljen hos byggherre og entreprenør.

 

Som nabo til byggeplassen følger vi nøye med på hva som skjer der inne. Etter hva vi nå hører, har Engra reist hjem, og det for godt. Hva som blir enden på visa er imidlertid for tidlig å si. Sikkert er det i alle fall at Ansgar hotell så langt har vært en tragedie for alle involverte parter, og at selv de kyniske bakmennene som trodde de skulle tjene noen kjappe kroner, nok angrer på den forretningsmodellen de valgte seg. Om det skulle være noen trøst for dem, så har de jo i alle fall godt selskap om dagen.