Økt omsetning for bygg og anlegg i 2016

Den totale omsetningen for virksomheter i bygge- og anleggsbransjen i 2016 var 437,3 milliarder kroner; 23,5 milliarder mer enn året før. Det tilsvarer en vekst fra 2015 på 5,7 prosent viser tall fra statistikken "omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet". 

Omsetningsveksten i bygg og anlegg har vært stabil de siste fire årene med en årlig vekst på mellom 5,0 og 6,8 prosent. Siden bunnivået i 2010 har den årlige omsetningen økt med 161,7 milliarder kroner, som tilsvarer en vekst på 58,7 prosent.

Les mer: ssb.no