Økt mangel på arbeidskraft

NAV sin bedriftsundersøkelse viser at mangelen på arbeidskraft i norske bedrifter til sammen utgjør 44 400 personer. Det er en økning på 30 prosent fra i fjor. Resultatene fra årets undersøkelse tyder på at norsk økonomi vil fortsette i den positive retningen vi har sett det siste året. 

Mangelen på arbeidskraft er størst innen eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting. I denne næringen er mangelen anslått til 12 800 personer. Det er også høy mangel innen helse- og sosialtjenester med 10 200 personer.

Det er også stor mangel på tømrere og snekkere.

Sammenliknet med for ett år siden har mangelen økt i alle fylker bortsett fra Hordaland.

Les mer: nav.no