Økt arbeidsinnvandring første halvår

Tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at innvandringen av faglærte arbeidstakere fra land utenfor EU/EØS har økt med 13 prosent fra i fjor. UDI sine tall for første halvår viser også at det har kommet 7 prosent flere sesongarbeidere, mens arbeidsinnvandringen fra EU/EØS er stabil og på nivå med 2016.

Vietnam er det landet vi får flest sesongarbeidere fra.

EØS-registreringene holder seg stabile med 16 969 arbeidsinnvandrere første halvår. Men dette er kun nye registreringer og sier ingen ting om hvem som fortsatt er her av dem som har registrert seg tidligere.

Polen er fortsatt det landet vi får flest arbeidstakere fra i EU/EØS-området.

Les mer: udi.no