Økning i antall jobber

I 1. kvartal 2018 var det rundt 2,8 millioner arbeidsforhold i virksomheter hjemmehørende i Norge. Det innebærer en vekst på 1,9 prosent fra 1. kvartal året før. Blant kvinner og menn var veksten i antall arbeidsforhold fra 1. kvartal 2017 til samme kvartal 2018 henholdsvis 1,6 prosent og 2,3 prosent. Antall lønnstakere i 1. kvartal 2018 var i underkant av 2,6 millioner. Dette var mer enn 40 000 flere personer enn i 1. kvartal 2018, en økning på 1,7 prosent. Veskten var på 1,3 prosent blant kvinner og 2,1 prosent blant menn. 

Privat sektor og offentlig eide foretak hadde størst relativ vekst i antall arbeidsforhold fra 1. kvartal 2017 til samme kvartal 2018, med 2,1 prosent. Veksten i statforvaltningen og kommuneforvaltningen var henholdsvis 1,7 prosent og 1,8 prosent. 

Innvandrere hadde størst relativ vekst både i antall lønnstakere og i antall arbeidsforhold fra 1. kvartal 2017 til samme kvartal 2018. I 1. kvartal 2018 var det rundt 390 000lønnstakere blant innvandrere, som tilsvarer i underkant av 20 000 flere sammenliknet med samme kvartal året før. Det utgjør en vekst på 5,1 prosent. Veksten i antall arbeidsforhold blant innvandrere var på 5,5 prosent.

Les mer: ssb.no