Nytt vedtak i tariffnemnda trådte i kraft fra 1. juni 2019

Tariffnemndas vedtak av 25.05.2019 om endring av lønnssatsene i forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge på grunnlag av mellomoppgjøret 2019, trådte i kraft fra 1. juni 2019.