Nye lønnssatser i allmenngjøringsforskriften for byggfag

Tariffnemnda har mottatt til behandling LOs begjæringer av 24. april 2017 og 2. mai 2017 om justering av allmenngjøringsforskirftenes lønnssatser på grunnlag av mellomoppgjøret 2017. I forskrift 23. september 2016 nr 1241 om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge gjøres endringer i satsene i § 4:

a) For faglærte: kr 197,90

b1) For ufaglærte uten bransjeerfaring: kr 177,80

b2) For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: kr 185,50

c) For arbeidstakere under 18 år: kr 119,30

 

Tariffnemnda fatta vedtakene 5. mai 2017 og de nye satsene vil gjelde fra 1. juni 2017

Les mer: regjeringa.no