Mer fleksible permitteringsregler

I en pressemelding fra statsministerens kontor i dag går det fram at regjeringa foreslår mere fleksible permitteringsregler. Kravet til arbeidstidsreduksjon for rett til dagpenger ved permittering blir senket til 40 prosent. Samtidig foreslås det å utvide avbruddsperioden ved permittering pga arbeid uten at det påløper nye lønnspliktdager og ventedager fra fire til seks uker.

Med disse endringene blir det enklere å fordele permitteringer, helt eller delvis, på flere arbeidstakere og over lengre tidsrom.

Pressemeldingen sier at ved å senke kravet til arbeidstidsreduksjon legges det til rette for mer fleksible permitteringsordninger.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet tar sikte på at begge de foreslåtte endringene i dagpengeforskriften gjennomføres så snart som mulig, og seinest fra 1. juli i år.
Les pressemeldingen fra statsministerens kontor her