Mellomoppgjøret 2017

Den 4. april ble det holdt forhandlingsmøte mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) om innregulering av satser etter Fellesoverenskomst for byggfag. Den garanterte minstefortjenesten for fagarbeidere økte fra kr 193,60 til kr 197,90, gjeldende fra 1. april. Forøvrig gir årets oppgjør et generelt tillegg på 50 øre som også gjelder fra 1. april.

Kortversjonen lyder slik:

Minstelønnssatser § 2-1 Garanterte minstelønnssatser:

  1. Fagarbeidere: kr 197,90
  2. Arbeidstakere uten fag - eller svennebrev:
    A) uten bransjeerfaring, kr 177,80 
    B) Med minst ett års bransjeerfaring: kr 185,50
  3. Unge arbeidstakere under 18 år: kr 119,30

Satsene gjelder fra 1. april 2017

Overtid, FOB § 2 - 7
§ 2-7. Overtidsgodtgjørelse og § 6-3 Overtidsarbeid pkt 2.1. Overtidsgrunnlag:

Overtidsgodtgjørelsen er kr 252,80

Akkordtariffens priser reguleres med to prosent

Den nye satsen for overtidsgodtgjørelse og de andre statistikkbaserte satsene gjelder fra vedtagelsespunktet 18. april 2017

Protokollen fra forhandlingsmøtet om innregulering av satsene 

Les også: fellesforbundet.no