Medlemmene sa ja

 

Totalt var det 63 % som stemte ja, mens 37 % sa nei i uravstemninga. Deltagelsen var dårligere enn på lenge. Bare 63 % avga stemme.
Vi tar til orientering at vårt tvilende ja-standpunkt ble tatt til følge av våre medlemmer, sier foreningens leder, Roy Pedersen. –De fleste som stemte nei var nok misfornøyd med AFP-ordninga, men sjøl om uravstemninga endte med ja til forslaget er ikke pensjonskampen slutt. Framover må vi se den nye folketrygden, OTP og AFP i sammenheng, sier Pedersen.
Det var 5 av foreningens klubber som sa nei, AF, Alliero Entreprenør, Bautas, Skanska og Veidekke. På ja-sida skilte en bedrift seg ut, nemlig Adecco. –Dette skyldes helt sikkert at minstelønna gikk opp, noe som for enkelte ansatte i Adecco kan føre til en lønnsøkning på 25-30 000 i året, konstaterer Pedersen.