Lavest lønnsvekst på 2000-tallet

Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte økte fra 42 600 kroner i september 2015 til 43 300 kroner i september 2016. Dette tilsvarer en økning på 1,6 prosent; den laveste lønnsveksten Statistisk sentralbyrå har målt på 2000-tallet. 

For ansatte i privat sektor var veksten i månedslønn per heltidsansatte på 1,4 prosent, fra 43 200 kroner i 2015 til 43 800 kroner i 2016. For ansatte i offentlig forvaltning var lønnsveksten i gjennomsnitt noe høyere, med en økning på henholdsvis 1,8 prosent for ansatte i statlig  forvaktning og 2,3 prosent for ansatte i kommunale- og fylkeskommunal forvaltning. Nivået på månedslønna i 2016 var på henholdsvis 46 500 kroner i staten og 39 500 i kommuner og fylkeskommuner.

Høy aktivitet i bygge- og anleggsnæringen
Bygge- og anleggsnæringen er blant næringene med høyest lønnsvekst. Der økte månedslønna fra 39 800 kroner i 2015 til 41 000 kroner i 2016, som tilsvarer en vekst på 3,0 prosent. Til forkskjell fra oljenæringen og industrien er det økning i antall ansatte. Innad i næringen er det boligbygging som har størst lønnsvekst. Her økte månedslønna med 3,5 prosent til 41 800 kroner i 2016.

Les mer: ssb.no